Thuốc kháng sinh là những chất hữu cơ có cấu tạo hóa học phức tạp mà hiện nay chúng ta mới chỉ biết được một số chất, phần lớn chúng do vi trùng, nấm và xạ khuẩn sản sinh ra. Chúng có tác dụng (cả in vitro và in vivo) diệt các vi sinh vật gây bệnh và không gây bệnh; hoặc chỉ ngăn cản sự phát triển của các vi sinh vật đó. Hiện tượng kháng sinh được Alexander Fleming phát hiện từ năm 1928 thông qua việc phát hiện ra “chất” penicillin do một loại nấm có tên là penicillium notatum sản sinh ra. Đến năm 1940, người ta đã sản xuất thành công penicilin thô thử nghiệm trên động vật có kết quả tốt, đến năm 1946 con người đã sản xuất ra được penicillin kết tinh, từ đó bắt đầu một thời kỳ mới: thời đại của chất kháng sinh. Cơ chế, tác dụng Các thuốc kháng sinh có tác dụng độc lập với cấu trúc hóa học chính là do nó được gắn vào các điểm tác dụng, mà các điểm này có thể xác định được một cách chắc chắn bằng các phương pháp hóa, lý khác nhau. Khi thuốc kháng sinh tác động vào các “điểm tác dụng”, liền theo đó các qu

HẢI MINH CÔNG NGHỆ

HẢI MINH CÔNG NGHỆ

HẢI MINH CÔNG NGHỆ

HẢI MINH CÔNG NGHỆ
HẢI MINH CÔNG NGHỆ
NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH
Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường